Zasady zgłaszania wystąpień

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jeden uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia, bez względu na formę (referat, referat w ramach sympozjum, plakat, warsztat) niezależnie od tego czy jest pierwszym autorem czy współautorem. Do limitu dwóch wystąpień nie zalicza się: wykładu plenarnego , udziału w dyskusji panelowej, udziału w sympozjum w roli dyskutanta lub przewodniczącego.

Uprzejmie informujemy, że w formularzu rejestracyjnym wymagane jest wprowadzenie tytułu wystąpienia i jego streszczenie w języku angielskim.

 

SYMPOZJUM

Warunki zgłoszenia sympozjum

Sympozjum naukowe zgłasza organizator, podając jego tytuł oraz listę uczestników. Sympozjum składa się z 4-6 wystąpień. Organizator jest przewodniczącym i zaprasza dyskutanta oraz wszystkich uczestników sympozjum. Uczestnicy powinni reprezentować co najmniej dwa różne ośrodki akademickie lub instytucje.

Przewidywany czas trwania sympozjum naukowego to 90 minut, zatem czas wygłaszania referatu podczas sympozjum będzie zależny od liczby występujących. Uprzejmie prosimy organizatorów sympozjów o zarezerwowanie czasu na dyskusję.

Podczas rejestrowania sympozjum prosimy, aby osoba która dokonuje zgłoszenia, wypełniła wszystkie pola Formularza krok po kroku. Po zaznaczeniu “Rodzaju uczestnictwa” jako “Czynne” pojawią się pola dotyczące zgłaszanego wystąpienia. Prosimy o podanie tytułu własnego wystąpienia (wybierając z listy „Referat”), a następnie wypełnienie kolejnych pól Formularza. W kolejnym kroku, pod zdaniem “Zgłaszam chęć poprowadzenia sympozjum” prosimy zaznaczyć “Tak”. W Formularzu pojawią sie pola dotyczące sympozjum. Prosimy o podanie tytułu i obszaru tematycznego proponowanego sympozjum. Prosimy także o wpisanie danych personalnych oraz tytułów wystąpień osób zgłaszanych w organizowanym sympozjum.

REFERAT

Przewidywany czas wygłaszania referatu podczas sesji tematycznych to 10 minut

Zasady przygotowania streszczenia referatu
Streszczenie wystąpienia może mieć charakter doniesienia z badań empirycznych lub postać rozważań teoretycznych. Powinno zawierać 3-5 słów kluczowych (oznaczających syntetycznie treść prezentacji oraz ułatwiających jej klasyfikację) oraz nie może przekraczać 3500 znaków.

 1. Zawartość streszczenia wystąpienia empirycznego powinna składać się z trzech części:
  • Założeń [prezentacji głównego pytania badawczego na tle literatury przedmiotu]
  • Opisu metodologii [hipotezy badawcze, osoby badane (ich liczba, wiek, płeć, inne istotne dane), sposób zbierania danych, procedura, pełne nazwy stosowanych metod]
  • Rezultatów badań [prezentacji najważniejszych wyników badań i wniosków].
 2. Zawartość streszczenia wystąpienia teoretycznego powinna zawierać:
  • Założenia [prezentacja głównego pytania badawczego lub tez]
  • Kontekst teoretyczny [dotychczasowy ustalenia teoretyczne i empiryczne uznane w omawianym obszarze psychologii oraz nauk pokrewnych]
  • Wnioski [konkluzje, przedstawione w formie najważniejszych twierdzeń, będących rezultatem rozważań].
 3. Przygotowanie streszczenia referatu
  • Streszczenie powinno składać się ze spójnego ciągu fraz i powinno być zrozumiałe bez konieczności odwoływania się do tekstu pracy
  • Streszczenie nie powinno zawierać szczegółów o drugorzędnym znaczeniu oraz nie może być pisane w pierwszej osobie
  • Nie powinno zawierać skrótów oraz – na ile to możliwe – terminów niebędących w powszechnym obiegu
  • Liczby występujące w streszczeniu powinny być napisane cyfrą (z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie)
  • Nie powinno wprowadzać odsyłaczy do elementów pracy lub jej części, wykresów, tabel
  • Streszczenie powinno być napisane ciągłym tekstem bez podziału na akapity.

UWAGA: uprzejmie prosimy, aby osoby zgłaszające wystąpienie w sympozjum, do którego zostały zaproszone, podczas wypełniania kolejnych pól
w Formularzu Rejestracyjnym umieściły w polu: „Uwagi” tytułu sympozjum, w którym wystąpią.

PLAKAT

Zasady przygotowania plakatu

Poster powinien zwierać jedynie informacje podstawowe i zasadnicze, możliwe do zrozumienia bez konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony autora. Ogólną zasadą jest minimum tekstu, a w tekście minimum narracji.  Formatowanie tekstu, rysunki i tabele, literatura cytowana muszą być zgodne ze standardami APA.

 1. Zawartość posteru empirycznego
  • Podstawowe informacje: tytuł, informacja o autorze/autorach [imię, nazwisko, afiliacja, kontakt], nazwa Zjazdu, jego miejsce i termin, abstrakt.
  • Zasadnicza część prezentacji [wprowadzenie teoretyczne, hipotezy/pytania badawcze, opis metody, wyniki, konkluzje, najważniejsze pozycje bibliograficzne].
 2. Zawartość posteru teoretycznego
  • Podstawowe informacje: tytuł, informacja o autorze/autorach [imię, nazwisko, afiliacja, kontakt], nazwa Zjazdu, jego miejsce i termin, abstrakt
  • Zasadnicza część prezentacji [cel, treści zasadnicze, konkluzja, najważniejsze pozycje bibliograficzne].
 3. Wymiary
  • Wymiar posteru: 100 cm wysokości, 70 cm szerokości
  • Wymiary czcionek: co najmniej 20 punktów
  • Legenda poniżej ilustracji, wykresów: czcionka nie mniejsza niż 16 punktów [używać dużych znaków graficznych].
 4. Przygotowanie posteru
  • Na jednym arkuszu papieru, w układzie pionowym
  • Poszczególne części tekstu (Wprowadzenie, Metoda itd.) prosimy umieścić w osobnych akapitach, cały materiał ułożyć w kolumnach
  • Tytuł należy zamieścić na środku plakatu (litery muszą mieć co najmniej 2,5 cm wysokości), pod nim imię i nazwisko autora lub autorów oraz ich afiliacje; nazwa Zjazdu, jego miejsce i termin
  • Każda rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem, dodatkowe informacje można zamieścić w legendzie poniżej ilustracji
  • Legenda może zawierać komentarz, który normalnie pojawiłby się w części Wyniki badań lub Dyskusja.
  • Zachęcamy dodatkowo do przygotowania małych kopii posteru w formacie A4 do rozdawania osobom zainteresowanym.

WARSZTAT

 1. Zawartość opisu warsztatu powinna zawierać:
  • Kontekst teoretyczny [dotychczasowy ustalenia teoretyczne i empiryczne uznane w nurcie psychologii, w którym przygotowany jest warsztat]
  • Założenia [prezentacja głównych tez w oparciu o literaturę przedmiotu]
  • Cele [prezentacja celów warsztatu oraz opis sposobu, w jaki zostaną zrealizowane]
  • Określenie grupy odbiorców warsztatu [liczba odbiorców, wymagania dodatkowe]
 2. Przygotowanie opisu warsztatu
  • Opis nie powinien zawierać skrótów oraz – na ile to możliwe – terminów niebędących w powszechnym obiegu
  • Nie powinien zawierać szczegółów o drugorzędnym znaczeniu
  • Liczby występujące w streszczeniu powinny być napisane cyfrą (z wyjątkiem sytuacji, gdy liczba rozpoczyna zdanie)
  • Opis powinien składać się ze spójnego ciągu fraz oraz powinien być napisany ciągłym tekstem bez podziału na akapity.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

close
Facebook Icon